Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019 14:35

Επίκαιρη Επερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ. Βορίδη

Κοινοβουλευτική Ομάδα

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα 11/12/2019

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ. Βορίδη

ΘΕΜΑ: Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε αδιέξοδο – χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του .

Ο πρωτογενής τομέας παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας, αφού συμβάλει καθοριστικά στην απασχόληση, στη στήριξη της μεταποίησης, των εξαγωγών,  του τουρισμού και στην κοινωνική συνοχή της υπαίθρου.

 

Η αντιαγροτική πολιτική της κυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ  για 4,5 χρόνια εξαιτίας της έλλειψης Εθνικού Σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης οδήγησε τον πρωτογενή τομέα και το εισόδημα των αγροτών σε μεγάλα αδιέξοδα σε όλη τη χώρα από την Κρήτη έως τον Έβρο.

Τα προβλήματα που συσσωρεύθηκαν αθροιστικά όπως:

1  το υψηλό κόστος παραγωγής και ειδικά της ενέργειας,

2  η υπερφορολόγηση των αγροτών και η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το αγροτικό εισόδημα,

3  η ανυπαρξία στοιχειώδους λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος  και η έλλειψη ρευστότητας,

4  η στοχοποίηση της κτηνοτροφίας και η έξαρση των ελληνοποιήσεων, 

5  η μη προσαρμογή του ασφαλιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ και η ανυπαρξία στοιχειώδους προετοιμασίας για τις αυξανόμενες ζημιές από την κλιματική αλλαγή ενώ έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο χρόνος πληρωμής των αποζημιώσεων,

6  η αδιαφορία ή αδυναμία εφαρμογής στοιχειωδών κανόνων στην αγορά προϊόντων με αποτέλεσμα οι παραγωγοί γάλακτος, ελαιόλαδου, βάμβακος και άλλων προϊόντων να είναι έρμαια εναρμονισμένων πρακτικών που συνοδεύεται και από πολύ μεγάλο χρόνο για την εξόφληση των τιμολογίων πώλησης των προϊόντων τους,

ü  η μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή και αποτυχία της δακοκτονίας τα τελευταία χρόνια, που απαξιώνει την ελαιοκαλλιέργεια και μειώνει το εισόδημα των παραγωγών.

ü  η καθυστέρηση αξιοποίησης των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  αφού:

-   δεν έχουν εγκριθεί ακόμη τα σχέδια βελτίωσης για τον  εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων,

-   τα εγγειοβελτιωτικά έργα για τη μείωση του κόστους της άρδευσης καθυστερούν,

-   καθυστερεί η  δημιουργία δικτύων εμπορίας των προϊόντων,

-   καθυστερούν τα προγράμματα για την προστασία από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής,

-   υπήρξε αποτυχία των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας,

-   δεν ξεκίνησε το αναγκαίο μέτρο για τους γεωργικούς συμβούλους. Το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από νέους να ασχοληθούν με το αγροτικό επάγγελμα δεν αξιοποιείται από την Κυβέρνηση.

-Η αδυναμία στήριξης των συμφερόντων των προϊόντων της χώρας στην ΕΕ και στις διεθνείς συμφωνίες, καθώς και η προστασία των ΠΟΠ προϊόντων, όπως η φέτα και η προστασία από υπό αθέμιτες προϋποθέσεις εισαγωγές ελαιόλαδου,

-Η  μη εκπόνηση του αναγκαίου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα όχι μόνο για την ανάπτυξή του, αλλά και την είσπραξη των κοινοτικών ενισχύσεων την περίοδο 2021-2027.

δημιουργούν αυτή την στιγμή μαζί με την αβεβαιότητα των επερχόμενων αλλαγών της ΚΑΠ σοβαρότατη ανησυχία στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς και γενικά στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα για το μέλλον τους.

Είναι φανερό από όλα τα παραπάνω δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα και των Ελλήνων παραγωγών του πρωτογενή τομέα. Εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα η κατάσταση θα είναι σε λίγο μη αναστρέψιμη και ένας σημαντικός παραγωγικός κλάδος της χώρας, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την διατροφική επάρκεια της χώρας και την έξοδο από την κρίση.

Αναγνωρίζοντας ως Κίνημα Αλλαγής,  την πολύ μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία, τον κρίσιμο ρόλο του αγροδιατροφικού τομέα για την έξοδο της χώρας από την κρίση και τη συμβολή της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας στην απασχόληση και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην ύπαιθρο θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξουν άμεσες ενέργειες και μέτρα αναστροφής της καταστροφικής πορείας με βάση ένα Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης.

 Ύστερα από τα παραπάνω επερωτάσθε κ. Υπουργέ:

$11.      Γιατί δεν έχει αλλάξει η Κυβέρνηση το ασφυκτικό και αποτυχημένο μείγμα φορολόγησης και ασφαλιστικών εισφορών;

$12.      Γιατί δεν έχουν ληφθεί μέτρα για  μειωθεί το κόστος παραγωγής και κυρίως το κόστος ενέργειας; Θα υλοποιήσετε την κάρτα αγροτικού πετρελαίου που έχει προτείνει το Κίνημα Αλλαγής;

$13.      Γιατί δεν έχετε λάβει νομοθετική πρωτοβουλία για την αλλαγή του ασφαλιστικού κανονισμού του  ΕΛΓΑ ώστε αυτός να ενσωματώνει τους νέους κινδύνους για αποζημίωση ένεκα της Κλιματικής αλλαγής;

$14.      Γιατί δεν έχετε λάβει μέτρα να ενισχύσετε άμεσα την τραπεζική ρευστότητα για να υπάρξει η αναγκαία χρηματοδότηση και τα κεφάλαια κίνησης για την παραγωγική δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα;

$15.      Γιατί δεν έχετε λάβει ειδικά μέτρα για τα εθνικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, το βαμβάκι, τα γαλακτοκομικά κλπ ώστε να λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για την ομαλή λειτουργία της αγοράς για την προστασία από τη μάστιγα των ελληνοποιήσεων    και την εμπρόθεσμη εξόφληση των τιμολογίων;

Γιατί δεν έχει γίνει καμία προπαρασκευαστική ενέργεια για να διασφαλίσετε την έγκαιρη 

και ομαλή διεξαγωγή της δακοκτονίας την νέα χρονιά;

$12.      Γιατί δεν έχετε λάβει μέτρα για την κτηνοτροφία και πώς θα διασφαλίσετε την επαρκή πρόσβαση των κτηνοτρόφων στους βοσκότοπους;

$13.      Γιατί δεν έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ενδεικτικά:

                   I.            Τα σχέδια βελτίωσης

                  II.            Τα αρδευτικά έργα

          III.            Τους γεωργικούς συμβούλους

           IV.            Την Βιολογική Κτηνοτροφία και Γεωργία

           V.            Τα προγράμματα για την προστασία της παραγωγής από την Κλιματική αλλαγή

           VI.            Τη  χρήση ΑΠΕ στην γεωργία και ειδικά στην άντληση του αρδευτικού νερού

       VII.            Τις διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου

$14.      Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκπόνησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού;

Επίσης υπάρχει μεγάλη ασάφεια για τα εξής θέματα, τα οποία χρήζουν διευκρίνισης:

$15.      Ποια είναι η στρατηγική σας για τις διαπραγματεύσεις της νέας ΚΑΠ 2021 -2017 και πώς θα διασφαλίσετε ότι οι αναγκαίοι κοινοτικοί πόροι για τον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα δεν θα μειωθούν;

$16.      Ποια είναι τα άμεσα μέτρα διευκόλυνσης των αδειοδοτήσεων και ειδικότερα των σταβλικών εγκαταστάσεων;

$17.      Πώς θα προστατεύσετε την γη υψηλής παραγωγικότητας από την άναρχη επέκταση των Φωτοβολταϊκών πάρκων;

$18.      Πώς θα απλοποιήσετε και θα  ενισχύσετε τις διαδικασίες των εξαγωγών;

$19.      Πώς θα ενισχύσετε τη συνέργεια  τουρισμού και πρωτογενή τομέα;

$110.  Τι θα κάνετε για να προστατεύσετε τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα από τον εμπορικό πόλεμο και τους αυξημένους δασμούς;

Οι Βουλευτές  της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής

Διαβάστηκε 1720 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Κύρωση Κρατικού Προϋπολογισμού 2020 Ερώτηση »
"Ακολουθήστε με για να είστε πάντα ενημερωμένοι για το έργο μου"

YouTubeR Error. For more information about error turn on debug mode in the plugin settings.

Επικοινωνήστε με τον Γιώργο

"Ημουν, είμαι και θα είμαι εδώ για τα προβλήματα του τόπου"
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
21ης Ιουνίου 141
Κιλκίς, ΤΚ. 61100
Τηλ. 23410 27959 , 23410 27862
Fax 23410 28633
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Μητροπόλεως 1, γραφείο 612
Αθήνα, ΤΚ. 10557
Τηλ. 210 3214421
Fax 210 3709679
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2021 Γιώργος Φραγγίδης - Βουλευτής Νομού Κιλκίς. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.