Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022 18:56

«Με πρόχειρες λύσεις και χωρίς πρόγραμμα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τα μεγάλα θέματα του ΕΣΥ»

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε σήμερα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κ. Γιώργος Φραγγίδης, ως ειδικός αγορητής επί του νομοσχεδίου του Υπ. Υγείας, με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».

 

Ο κ. Φραγγίδης αναφερόμενος στις διατάξεις του νομοσχεδίου με τις οποίες συστήνεται το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) δήλωσε ότι είναι θετικές γιατί αφορούν  τους Τεχνολόγους, που είναι εργαζόμενοι κομβικής σημασίας για τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Νοσοκομείων. Τόνισε, ωστόσο, ότι χρειάζεται να προβλεφθεί η ένταξη και των ΔΕ Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ακτινοθεραπευτών στον νέο φορέα. Σε σχέση με τις ρυθμίσεις για την πανδημία, εξέφρασε σοβαρές ενστάσεις ως προς την διαρκή άσκηση πολιτικής με παρατάσεις, «ανακύκλωση» προσωπικού και όχι μόνιμες προσλήψεις, απευθείας αναθέσεις, κατά παρέκκλιση διαδικασίες και γενικά εμβαλωματικές λύσης ανάγκης, που δηλώνουν ανικανότητα και υποκρύπτουν  σκοπιμότητα.

Στη συνέχεια, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη συνεχή απαξίωση και εγκατάλειψη του δημόσιου συστήματος υγείας, σε σχέση με την στελέχωση, τις υποδομές, τον εξοπλισμό και την οργάνωση των δομών του. Τα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οριακά λόγω υποστελέχωσης, οι εργαζόμενοι καταρρέουν από την υπερεργασία. Κρίσιμες ειδικότητες, όπως οι αναισθησιολόγοι, εμφανίζουν τεράστιες ελλείψεις, είπε ο κ. Φραγγίδης και προέτρεψε τον Υπουργό να λάβει υπόψη του τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι  αναισθησιολόγοι.   

Επεσήμανε ότι είναι σημαντικό να δοθούν οικονομικά, επιστημονικά και διοικητικά κίνητρα στους υγειονομικούς και να σχεδιαστούν πολιτικές για να γίνει ελκυστικό το ΕΣΥ. Συνέπεια της απαξίωσης του ΕΣΥ είναι επίσης, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της επιβάρυνσης των οικογενειών από δαπάνες υγείας στην Ε.Ε.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη μελέτη του καθηγητή κ. Λύτρα, είπε ότι τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τις ανισότητες στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας  μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Επιπλέον, καταρρίπτουν το success story της κυβέρνησης για τη διαχείριση της πανδημίας, αποκαλύπτοντας με συγκεκριμένα στοιχεία την υψηλή θνητότητα των διασωληνωμένων ασθενών εκτός ΜΕΘ.

Σχολιάζοντας τον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού, ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ  αναφέρθηκε στις δυσλειτουργίες της εφαρμογής του, υπογραμμίζοντας ότι αν δεν γίνουν δραστικές αλλαγές για τη σωστή και πλήρη λειτουργία του, θα αποτύχει, όπως πριν ο Οικογενειακός Γιατρός. Οι γιατροί δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, καθώς τα οικονομικά κίνητρα δεν είναι επαρκή. Από τους 3.200 εγγεγραμμένους γιατρούς μόνο οι 1000 είναι ιδιώτες. Χρειάζεται να εξασφαλιστεί η μακρόπνοη χρηματοδότηση του θεσμού και να δοθούν καλύτερα οικονομικά κίνητρα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης:

 

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το εν λόγω νομοσχέδιο  συστήνεται η  «Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

Είμαστε θετικοί ως προς αυτές τις διατάξεις, καθώς οι τεχνολόγοι είναι  κομβικής σημασίας εργαζόμενοι για την ΠΦΥ αλλά και τα νοσοκομεία,   απασχολούνται στα εργαστήρια απεικόνισης και την Ακτινοθεραπεία.

Θεωρούμε ότι το ΝΠΔΔ θα αναβαθμίσει τον κλάδο, θα αντιμετωπίσει καλύτερα τα εργασιακά τους θέματα και θα συμβάλει στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας προς το κοινωνικό σύνολο.

Θα μπορεί να παρακολουθεί την απαραίτητη προσαρμογή των μελών του στα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα.  Επίσης, θα προωθήσει την θεσμική τους εκπροσώπηση, τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, ενώ θα διευκολύνει θέματα όπως τα επαγγελματικά δικαιώματα, ο κώδικας δεοντολογίας, η επιστημονική τους δράση.

Υπάρχουν θέματα προς επίλυση, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται στο παρόν νομοσχέδιο αλλά θα τα δούμε στην πορεία. Η σημαντικότερη παρατήρηση που έχουμε, είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους ΔΕ Τεχνολόγους Ακτινολόγους Ακτινοθεραπευτές. Υποστηρίζουμε την ένταξή τους στο ΝΠΔΔ, καθώς είναι επαγγελματίες που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες με τους ΠΕ και ΤΕ συναδέλφους τους, έχουν προσφέρει εξίσου  στην αντιμετώπιση της πανδημίας και είναι πολύτιμοι για το σύστημα υγείας και τους ασθενείς. Δεν πρέπει να γίνουν τα ίδια λάθη που έγιναν με τους Νοσηλευτές. 

Σε σχέση με τις ρυθμίσεις για την πανδημία και τη δημόσια υγεία, έχουμε σοβαρές ενστάσεις ως προς την ασκούμενη πολιτική.

Κάθε τρεις μήνες συζητάμε τα ίδια ημίμετρα, που δηλώνουν απουσία αξιολόγησης των μέχρι τώρα πολιτικών, ολιγωρία και έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού για την ισχυροποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αναγκαζόμαστε να τα ψηφίζουμε, γιατί η κυβέρνησή σας κύριε Υπουργέ, έχει αφήσει το σύστημα υγείας έωλο και πράττει το ελάχιστο.

Δυόμισι χρόνια τώρα νομοθετεί με εμβαλωματικές λύσεις ανάγκης. Αυτό δηλώνει ανικανότητα και υποκρύπτει σκοπιμότητα.

Αυτή τη φορά, όμως, δεν θα ψηφίσουμε τα άρθρα που προβλέπουν απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες για παροχή προμηθειών και υπηρεσιών, με κατά παρέκκλιση διαδικασίες και χωρίς καμία λογοδοσία, όπως το άρθρο 57. Δυόμισι χρόνια πανδημίας είναι αρκετός χρόνος για να εγκαταλειφθούν τέτοιου είδους διαδικασίες, οι οποίες επιπλέον επιβαρύνουν υπέρμετρα τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων εκτροχιάζοντας τις δαπάνες τους.

Η εμπειρία της πανδημίας ώθησε  όλον τον κόσμο, ακόμα και τη φιλελεύθερη κυβέρνησή σας, να αναγνωρίσει την προστιθέμενη αξία του δημόσιου συστήματος υγείας. Παρά τις παθογένειες και τα προβλήματά του, υπήρξε ο στυλοβάτης της υγείας των πολιτών, τη στιγμή που ο ιδιωτικός τομέας παρουσιάστηκε απρόθυμος.  Ωστόσο, αφήνετε το ΕΣΥ να παρακμάσει. Πιστοί στο  δόγμα της ιδιωτικοποίησης των πάντων, το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι πώς θα καταλύσετε τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα υγείας.

Αυτό φαίνεται να επιχειρείτε και στο επικείμενο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, όπως φαίνεται από τις μέχρι τώρα διαρροές, που αποτελούν προσφιλή σας τακτική αλίευσης αντιδράσεων της κοινής γνώμης.

Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς αυτή η συστηματική αδιαφορία και απαξίωση των δομών του ΕΣΥ, σε επίπεδο στελέχωσης, υποδομών, εξοπλισμού και οργάνωσης.

Σε όλη την Ελλάδα τα νοσοκομεία λειτουργούν οριακά, λόγω υποστελέχωσης.

Οι εργαζόμενοι καταρρέουν από την εξαντλητική εργασία και τα εξουθενωτικά ωράρια. Και βεβαίως, για την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά δε γίνεται καμία συζήτηση.

Κρίσιμες ειδικότητες όπως η αναισθησιολόγοι παρουσιάζουν τραγικές ελλείψεις, με χαρακτηριστική, αλλά όχι μοναδική περίπτωση, την πρόσφατη αναστολή των τακτικών χειρουργείων του Παίδων Αγία Σοφία.

Νωρίτερα ήταν το   Καραμανδάνειο στην Πάτρα, το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη που είχαμε και ακύρωση μεταμόσχευσης ήπατος, το νοσοκομείο Σερρών και πολλά άλλα.

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής  Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, όπου συζητήθηκε αυτό το θέμα.

Χρειάζεται να λάβετε υπόψη σας, κύριε Υπουργέ, τις 10 προτάσεις που σας κάνουν οι αναισθησιολόγοι και αφορούν την ταυτόχρονη προκήρυξη των κενών και την έγκαιρη προκήρυξη των κενούμενων οργανικών θέσεων, την απλούστευση της διαδικασίας πρόσληψης, τη αναδιαμόρφωση του Ειδικού Μισθολογίου των Ιατρών, την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών, την αύξηση των οργανικών θέσεων, κ.ά.

Τα πενιχρά επιδόματα που δώσατε σε ειδικευμένους και ειδικευόμενους δεν αρκούν.

Είναι σημαντικό να δοθούν κίνητρα, οικονονικά – επιστημονικά -  διοικητικά και να σχεδιαστούν πολιτικές για να γίνει το Εθνικό Σύστημα υγείας ελκυστικό σε γιατρούς και νοσηλευτές.

Η αύξηση 10% στο μισθό των γιατρών δεν αποτελεί κίνητρο ουσίας. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα είναι τριπλάσιοι.

Χρειάζεται να μπει νέο αίμα και όχι να παρατείνετε τη θητεία συνταξιούχων, ως λύση ανάγκης, ή να κάνετε ανακύκλωση προσωπικού, όπως η προκήρυξη για τους 2.300 νοσηλευτές που ήδη υπηρετούν στο σύστημα με άλλη σχέση εργασίας και όπως οι προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού που αφήνουν πίσω τους άλλα κενά.

Στην Ελλάδα έχουμε έλλειψη γιατρών τη στιγμή που πάνω από 18.000 Έλληνες γιατροί εργάζονται στο εξωτερικό.

Το brain drain θα ανακοπεί, αν προσφέρουμε στους γιατρούς ένα αξιοπρεπές μέλλον στη χώρα τους.

Χρειάζεται να παρέχουμε προσβάσιμες και δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους χωρίς διακρίσεις, ίσες ευκαιρίες και καλές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στην υγεία.

Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για να βρουν λύση στα προβλήματα της υγείας τους.

Σε μια εποχή που το οικογενειακό εισόδημα πλήττεται βάναυσα από την ακρίβεια, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της επιβάρυνσης των οικογενειών από δαπάνες υγείας στην ΕΕ.

Μόνο η Βουλγαρία (37,8%) και η Λετονία (35,6%) έχουν υψηλότερο ποσοστό δαπάνης υγείας «από την τσέπη» των ασθενών.

Χρειάζεται να εξομαλυνθούν όχι μόνο οι οικονομικές ανισότητες αλλά και οι γεωγραφικές.

 Έγινε φανερό και στην πανδημία ότι στο κέντρο παρέχονται πολύ καλύτερες υπηρεσίες υγείας αλλά και η πρόσβαση σ’ αυτές είναι καλύτερη, σε σχέση με την περιφέρια και ειδικά την νησιωτική. 

Την ανισότητα αυτή αποτύπωσε η πρόσφατη μελέτη του καθηγητή κ. Λύτρα, για την θνητότητα διασωληνωμένων Covid - 19 ασθενών σε σχέση με το φόρτο του συστήματος υγείας, η οποία κατέρριψε και το αφήγημα της καλής διαχείρισης της πανδημίας από την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και τους ισχυρισμούς της ότι δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ.

Ειδικότερα, η νέα μελέτη αφορά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 - Απριλίου 2022 κα ήρθε σε συνέχεια της περσινής πολυσυζητημένης μελέτης Λύτρα – Τσιόδρα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2021, παρατηρείται επιδείνωση της θνητότητας κατά 21% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο και, μάλιστα, αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη, αν νοσηλεύεται κανείς στην επαρχία.

Στην πρώτη μελέτη, το ποσοστό απωλειών στις ΜΕΘ των Αθηνών ήταν 57%, στη Θεσσαλονίκη ήταν 66% και στην επαρχία υπερέβαινε το 70%. Συγκλονιστικό στοιχείο είναι ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με κορωνοϊό, που δεν κατάφεραν να μπουν στη ΜΕΘ, πέθαναν. Μιλάμε για το 97,7% των ασθενών από τους 1.084. Η εμπειρία από το νοσοκομείο Κιλκίς, το οποίο δεν διαθέτει ΜΕΘ, επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο, καθώς είχαμε πολλούς διασωληνωμένους σε αναμονή για κρεβάτι ΜΕΘ, οι οποίοι είτε διακομίζονταν αργοπορημένα με ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης ή δεν έφταναν ποτέ σε ΜΕΘ. Όχι τυχαία, ο  Νομός Κιλκίς, είναι ο δεύτερος στην Ελλάδα σε ποσοστό απωλειών από την πανδημία.

Ερωτηματικά δημιουργεί η πληροφορία, ότι ο ΕΟΔΥ δεν δίνει περαιτέρω πληροφορίες στον κ. Λύτρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης.

Θα ήθελα όμως να πω δυο λόγια και για τον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού.

Επειδή δεν λειτουργούμε αφοριστικά, λέμε ότι ο προσωπικός γιατρός στη σωστή και πλήρη λειτουργία του, μπορεί να προσφέρει σημαντικά στην ενημέρωση, στην πρόληψη, στη δωρεάν συνταγογράφηση, στην παραπομπή εξετάσεων και στην παραπομπή για νοσηλεία.

Επίσης, είναι σημαντικός για την ενημέρωση και διατήρηση του ατομικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου του ασθενούς.

Εξάλλου, ο ν. 1397 για την ίδρυση του ΕΣΥ το 1983 προέβλεπε τον θεσμό του Οικογενειακού Γιατρού.

Υπολογίζεται πως χρειάζονται 5 με 6 χιλιάδες γιατροί, με δεδομένο ότι κάθε γιατρός μπορεί να έχει εγγεγραμμένους μέχρι 2.000 ασθενείς.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να λειτουργήσει το θεσμό του οικογενειακού γιατρού αλλά απέτυχε πλήρως λόγω έλλειψης γιατρών, κινήτρων και χρημάτων.

Εσείς, κύριε Υπουργέ, τον μετονομάσατε σε «Προσωπικό Γιατρό». Η αλλαγή ονόματος δεν εγγυάται την επιτυχία.

Δυστυχώς, ο θεσμός δεν έχει πείσει μέχρι στιγμής τους γιατρούς να προσχωρήσουν στο σύστημα, ενώ και οι ασθενείς που γράφτηκαν το έκαναν κυρίως από φόβο, λόγω των ποινών που ορίσατε.

Και να θέλουν να εγγραφούν όμως, συναντούν εμπόδια.

Αν δεν κάνετε δραστικές αλλαγές, πολύ φοβάμαι ότι θα καταλήξει άδοξα ο θεσμός. Το λέω αυτό, στηριζόμενος στα εξής  δεδομένα:

Μέχρι σήμερα, έχουν εγγραφεί στο σύστημα 3.200 γιατροί. Από αυτούς, 2200 εργάζονται στην ΠΦΥ και 1000 είναι ιδιώτες.

Το δημόσιο σύστημα που απαξιώνετε, όπως βλέπετε είναι ο κύριος αιμοδότης του θεσμού.  

Δεν μπορεί όμως να βασιστεί στους λίγους ειδικευμένους γιατρούς της υποστελεχωμένης ΠΦΥ, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 24ωρη βάση, σε τακτικά και έκτακτα περιστατικά της περιοχής τους, εφημερεύουν εκτός από τα Κέντρα Υγείας και σε νοσοκομεία,  κάνοντας επτά με οκτώ εφημερίες το μήνα.

Επιπλέον, κατά αναλογία των εγγεγραμμένων πολιτών, ο κάθε προσωπικός γιατρός θα μπορεί να λειτουργεί το μέγιστο 35 ώρες την εβδομάδα, όταν φτάσει τον αριθμό των 2.000 πολιτών που τον επέλεξαν. Μαζί με τις εφημερίες και το κανονικό του οκτάωρο, θα συμπληρώνει περίπου 60 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Δηλαδή, έξω από κάθε λογική.

Γεννάται επίσης το ερώτημα πώς θα κλείνονται τα ραντεβού για τους επόμενους 1, 2 μήνες;

 Ο χρόνος της πρώτης επίσκεψης θα είναι μισή ώρα και 15 λεπτά η κάθε επόμενη. 

Αποτελεί ερώτημα αν θα προλαβαίνουν οι γιατροί μέσα σ' αυτά τα 15 λεπτά να ασκήσουν τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον νόμο και να παρέχουν ποιοτική περίθαλψη.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι διετής με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμη χρόνο,  αν δεν υπάρξει καταγγελία. Μετά τι γίνεται, πάλι από την αρχή;

Επίσης, τι θα γίνει όταν το δίκτυο των γιατρών δεν επαρκεί, είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στις παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές;

Στον νομό μου το Κιλκίς, μόνο ένας ιδιώτης γιατρός έχει εγγραφεί στη λίστα. Αν δεν υπάρχει προσωπικός γιατρός στην περιοχή τους, οι πολίτες είναι αναγκασμένοι να μετακινηθούν σε μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Αντιλαμβάνεστε πόσο δυσλειτουργικό είναι αυτό, όταν πρόκειται για θέματα υγείας.

 Το σημαντικότερο, δεν μπορεί ένας τέτοιος θεσμός να στηρίζεται μόνο σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και να είναι μικρής χρονικής διάρκειας. 

Χρειάζεται συνεχής οικονομική στήριξη και ουσιαστικός έλεγχος της συνταγογράφησης και των διαγνωστικών εξετάσεων από το Υπουργείο Υγείας, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, για εξοικονόμηση πόρων προς όφελος του θεσμού και για να καταστεί το ΕΣΥ βιώσιμο.

Αν δεν πετύχει ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού, και η λειτουργία της ΠΦΥ θα είναι πλήρως αποδυναμωμένη και το ΕΣΥ μη βιώσιμο.

Διαβάστηκε 765 φορές

Πολυμέσα

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Δελτίο τύπου Ερώτηση »

Επικοινωνήστε με τον Γιώργο

"Ημουν, είμαι και θα είμαι εδώ για τα προβλήματα του τόπου"
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
21ης Ιουνίου 141
Κιλκίς, ΤΚ. 61100
Τηλ. 23410 27959 , 23410 27862
Fax 23410 28633
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Μητροπόλεως 1, γραφείο 612
Αθήνα, ΤΚ. 10557
Τηλ. 210 3214421
Fax 210 3709679
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2021 Γιώργος Φραγγίδης - Βουλευτής Νομού Κιλκίς. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.