Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 21:23

Εισήγηση στην ολομέλεια για το Σ/Ν Ρυθμίσεις θεμάτων του ΥΠΕΘΑ

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα νέο γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, αυτό του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας και το οποίο θεωρείται από τα πιο ευαίσθητα και ασταθή παγκοσμίως, σε συνδυασμό δε και με τη δημοσιονομική κατάσταση που δοκιμάζει την κοινωνία μας, καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Καλούνται να παίξουν καταλυτικό ρόλο και να συμμετάσχουν καθοριστικά στη διασφάλιση της εθνικής ακεραιότητας της χώρας και του Ελληνισμού γενικότερα. Γι’ αυτό απαιτείται και σήμερα, στη συζήτηση, σύνεση και πνεύμα σύμπνοιας και αποφασιστικότητας από όλους τους πολιτικούς φορείς της χώρας, για τη στήριξη και την εξασφάλιση της εθνικής μας κυριαρχίας.

Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν, είτε φίλοι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στο ΝΑΤΟ, αλλά και η γείτονα χώρα, ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, πέρα από την οποία δεν γίνεται αποδεκτή καμία ενέργεια υπονόμευσης της εθνικής μας κυριαρχίας. Επιβάλλεται, λοιπόν, η διατήρηση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Το Κίνημα Αλλαγής στηρίζει: Πρώτον, τη βελτίωση της μαχητικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω του εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών F-16 και την υποστήριξη των Mirage 2000-5 και τη διατήρηση της μαχητικής ικανότητας των υποβρυχίων. Δεύτερον, στηρίζει το έμψυχο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποτελεί τον πολλαπλασιαστή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό το πρίσμα όμως μιας ολιστικής προσέγγισης των θεμάτων του, με πνεύμα δικαίου και ιεράρχησης των αναγκών, για την καλύτερη κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων. Τρίτον, στηρίζει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Η θέση μας λοιπόν είναι γνωστή, όπως και των άλλων κομμάτων, για την εθνική συνεννόηση και τη θωράκιση της χώρας, μέσω της βελτίωσης της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναγκαία λοιπόν και επιδιωκόμενη είναι η οριστική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων, που υπάρχουν σε σημαντικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν επιτρέπεται να έχουμε προσωπική οπτική διαχείρισης αυτών των θεμάτων. Οι ανάγκες για την αμυντική θωράκιση της χώρας δεν δικαιολογούν αδιαφάνειες, προχειρότητες, γκρίζες ζώνες αλλά ούτε και οπισθοδρόμηση.

Δυστυχώς, το παρόν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν ενισχύει τις ισχύουσες αρχές και τους κανόνες τήρησης ενός κοινού σκοπού, για το συμφέρον των πολιτών της χώρας, για το συμφέρον των πολλών. Δεν εμποδίζει πιθανά φαινόμενα μη χρηστής διαχείρισης των χρημάτων του ελληνικού λαού. Τις τελευταίες ημέρες προσπαθούμε να αντιληφθούμε τα εμφανή δεδομένα, αλλά και όσα ενδεχομένως υποκρύπτονται με το άρθρο 1 του εν λόγω σχεδίου νόμου για την αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16.

Είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη απόφαση του ΚΥΣΕΑ, με την εισήγηση του τότε Υπουργού κ. Καμμένου, τον Μάιο του 2017, ως προς τη διαδικασία υλοποίησης των εργασιών εκσυγχρονισμού, μας οδηγεί σε σκέψεις ότι μέσω αυτού του αναγκαίου κατά τα άλλα έργου για την εθνική μας άμυνα και ασφάλεια ίσως επιδιώχθηκε και η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι αντί να προωθηθεί μια διακρατική συμφωνία επιλέχθηκε η διαδικασία τροποποίησης παλιάς σύμβασης, αν και είχαμε τη δυνατότητα και το συμφέρον να ζητήσουμε υποκατασκευαστικό έργο και άλλες επιστροφές; Ποιος ήταν ο σκοπός της επιλεχθείσης διαδικασίας;

Δυστυχώς, δεν υποχρεώνει, αλλά εξυπηρετεί καλύτερα τη «LOCKHEED MARTIN», ώστε να υποβάλει προσφορά αντισταθμιστικών ωφελημάτων και προγραμμάτων και έτσι να εμπλακεί και η ιδιωτική εταιρεία, που είναι σύμβουλος και αντιπρόσωπος της «LOCKHEED MARTIN», για προγράμματα αντισταθμιστικών ωφελημάτων και που ο ιδιοκτήτης της έχει κατηγορηθεί δημοσίως ως φίλος του κυρίου Καμμένου.

Προφανώς ο κ. Τσίπρας στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ τον Μάιο του 2017, σας Πρόεδρος που ήταν, δεν κατάλαβε τίποτα. Το αντιλήφθηκε, όμως, αργότερα. Έτσι εξηγείται ο καταγγελτικός του λόγος εναντίον των αντισταθμιστικών ωφελημάτων στην Βουλή στις 27 Οκτωβρίου του 2017.

Το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται να επιβεβαιώσει την κοινή γραμμή δράσης της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τη νυν αντίστοιχη της Νέας Δημοκρατίας στηρίζοντας θέματα, όπως τα προγράμματα αντισταθμιστικών ωφελημάτων από τη συνεργασία με την εταιρεία «LOCKHEED MARTIN» για την αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16, τα οποία δεν ονομάζει όμως αντισταθμιστικά ωφελήματα.

Δεύτερον, την έλλειψη της συνολικής αντιμετώπισης των μεγάλων προβλημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, που αφορούν τον επανασχεδιασμό της οργανωτικής τους δομής, την αύξηση της ευελιξίας τους, την ορθολογική και δίκαιη αντιμετώπιση του συνόλου του προσωπικού, τη θέσπιση διαδικασιών υλοποίησης εξοπλιστικών προγραμμάτων, τη συμμετοχή τους στην αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με σκοπό την αυτονομία της.

Είναι παράξενο που η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει την πρόταση επανεισαγωγής θέματος αποδοχής υλοποίησης προγραμμάτων αντισταθμιστικών ωφελημάτων, τα οποία έχουν καταργηθεί με νόμο του 2011 επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και η Νέα Δημοκρατία, θεωρούσαν ότι τα προγράμματα αντισταθμιστικών ωφελημάτων αποτελούν τρόπο διαφθοράς, καθώς ωφελούνται ιδιώτες επιχειρηματίες.

Από τις πληροφορίες που έχουμε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαπραγματεύεται με δύο διαφορετικές εταιρείες της «LOCKHEED MARTIN», τη «LOCKHEED MARTIN OVERSEAS LLC» για τα αντισταθμιστικά προγράμματα και τη «LOCKHEED MARTIN GLOBAL» αν τα προγράμματα θεωρηθούν ως προγράμματα ασφάλειας, εφοδιασμού και πληροφοριών, τα λεγόμενα SSI. Δεν έχουμε καταλάβει γιατί δύο εταιρείες; Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα; Πού είναι η έδρα αυτών των εταιρειών;

Δεύτερον, στις συζητήσεις του Υπουργείου με τη «LOCKHEED MARTIN OVERSEAS LLC» και την «LM GLOBAL» συμμετέχει και η εταιρεία EFA, ελληνικών συμφερόντων που ο ιδιοκτήτης της έχει κατηγορηθεί δημοσίως ως φίλος του κ. Καμμένου. Πώς συνδέεται η EFA με τη «LOCKHEED MARTIN»; Προφανώς το ελληνικό δημόσιο θα καλεστεί και θα χρεωθεί την αμοιβή αυτής της εταιρείας. Έτσι καταρρίπτεται και ο μύθος ότι στις διακρατικές συμφωνίες δεν εμπλέκεται τρίτος φορέας.

Πώς διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στη διάρθρωση της πρότασης της «LOCKHEED MARTIN» στα προγράμματα, το εύλογο της πραγματικής τους αξίας κ.λπ., όταν στη διαδικασία εμπλέκεται ιδιωτική εταιρεία, που εκτός των άλλων ο ιδιοκτήτης της μέσω άλλων ενδεχομένως εταιρειών διεκδικεί και μέρος των προγραμμάτων παροχών;

Τέταρτον, απ’ ότι φαίνεται η «LOCKHEED MARTIN» επέβαλε ορισμένες τροποποιήσεις στα προγράμματα. Αύξησε τα προγράμματα υποκατασκευαστικού έργου από πέντε σε έξι, προσθέτοντας υποκατασκευαστικό έργο 16 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε η συνολική πραγματική αξία να ανέβει από τα 185 εκατομμύρια στα 201 εκατομμύρια και η πιστωτική από 430 εκατομμύρια σε 462 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, διαφοροποίησε τις προτάσεις παροχών αφήνοντας ορφανά, δηλαδή χωρίς φορέα υλοποίησης, τρία προγράμματα πραγματικής αξίας περίπου 48,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Προφανώς αυτό γίνεται για να διασκεδαστούν οι αντιδράσεις των Βουλευτών, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, όταν στις 9 Ιανουαρίου του 2019 στη Βουλή είχαν αναφέρει ονόματα για το ποιος ιδιώτης επιχειρηματίας πρόκειται να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των 48 εκατομμυρίων δολαρίων.

Προκύπτουν, λοιπόν, δύο ερωτήματα: Πρώτον, είναι γαλαντόμος η εταιρεία «LOCKHEED MARTIN», αφού χωρίς διαπραγματεύσεις αυξάνει το υποκατασκευαστικό έργο κατά 10 εκατομμύρια δολάρια ή μήπως αν γινόντουσαν διαπραγματεύσεις, θα είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα; Δεύτερον, πώς θα γίνει η ανάθεση των ορφανών προγραμμάτων, δηλαδή των προγραμμάτων χωρίς φορέα υλοποίησης, με ποια διαδικασία και με ποιο ρυθμιστικό πλαίσιο; Εμείς στο Κίνημα Αλλαγής λέμε ότι πρέπει γι’ αυτά να αποφασίσει η Βουλή.

Όπως προκύπτει επίσης από την επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων της ΓΔΑΕΕ, το ΥΠΕΘΑ συγκρότησε επιτροπή διαπραγματεύσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων, διότι τέτοια προσφορά έκανε η «LOCKHEED MARTIN». Η επιτροπή όφειλε να διαπραγματευτεί το είδος των προσφερόμενων προγραμμάτων, το αν η πραγματική αξία ήταν όντως πραγματική και τους συντελεστές που είχε θέσει η «LOCKHEED MARTIN» για να υπολογίσει τις πιστωτικές αξίες.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις πιστωτικές αξίες θα ξεχρεώσει η «LOCKHEED MARTIN» τις αντισταθμιστικές της υποχρεώσεις. Η επιτροπή, όμως, δεν πραγματοποίησε διαπραγματεύσεις, αλλά συναντήσεις και συνέτασσε πρακτικά συναντήσεων των προγραμμάτων. Κατά συνέπεια, επιβεβαιώνεται η άποψή μας ότι δεν υπήρξαν διαπραγματεύσεις.

Τίθεται θέμα, επίσης, να αλλάξει η ονομασία των προσφερόμενων προγραμμάτων και αντί για αντισταθμιστικά, να θεωρηθούν προγράμματα ασφάλειας, εφοδιασμού και πληροφοριών, δηλαδή τα SSI. Προκύπτει αμέσως νέο ερώτημα: Αν τελικά θεωρηθούν έτσι αυτά τα προγράμματα, θα πιστωθούν υπέρ της «LOCKHEED MARTIN» και θα απομειωθούν οι υφιστάμενες αντισταθμιστικές υποχρεώσεις της;

Επίσης, η επιτροπή σημειώνει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για προγράμματα SSI δεν υπάρχει και πρέπει να προβλεφθεί. Μάλιστα, η επιτροπή σημειώνει ότι η «LOCKHEED MARTIN» θα υποβάλει σχέδια για ρυθμιστικό πλαίσιο και για τροποποίηση της σύμβασης των αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Και τονίζει πως ουδεμία δυνατότητα έχει για την εξέταση προσχεδίων της SSI και της τροποποίησης των συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων -η επιτροπή, δηλαδή, που συγκροτήθηκε για διαπραγμάτευση της πρότασης της «LOCKHEED MARTIN» για αντισταθμιστικά ωφελήματα δεν πραγματοποίησε διαπραγματεύσεις-, ενώ για προγράμματα SSI σημειώνει ότι υπάρχει έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου και τονίζει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να εξετάσει σχετικές προτάσεις της «LOCKHEED MARTIN». Εμείς, όμως, καλούμαστε σήμερα εδώ να εγκρίνουμε με το άρθρο 1 προγράμματα SSI για τα οποία το ρυθμιστικό πλαίσιο θα γίνει αργότερα.

Τι προκύπτει, κύριοι συνάδελφοι, από τα παραπάνω; Ο ΣΥΡΙΖΑ μπλέχτηκε στους σχεδιασμούς του Καμμένου και ενέκρινε μία σύμβαση με αντισταθμιστικά ωφελήματα και συμμετοχή ιδιωτών αντιπροσώπων. Και η Νέα Δημοκρατία αντί να διορθώσει την κατάσταση, την ενέπλεξε περαιτέρω.

Έτσι, βρισκόμαστε τώρα σε δυσχερή θέση και με δεσμεύσεις που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Διότι το πρωτεύον και με βάση τη συγκυρία είναι η έναρξη του εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών F-16 και Mirage 2005 και η ενίσχυση της ΕΑΒ για να ανταποκριθεί. Ψηφίζοντας υπέρ του εκσυγχρονισμού, όμως, ζητάμε δέσμευση του κυρίου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ώστε το ρυθμιστικό πλαίσιο προγραμμάτων SSI να έρθει ταχύτατα στη Βουλή προς έγκριση.

Δεύτερον, το σχέδιο τροποποίησης της σύμβασης αντισταθμιστικών ωφελημάτων να έρθει επίσης στη Βουλή προς έγκριση. Και τρίτον η διαδικασία ανάθεσης των ορφανών προγραμμάτων -δηλαδή αυτά που δεν έχουν φορέα υλοποίησης- των 48,5 εκατομμυρίων δολαρίων να γίνει με διαγωνιστική διαφανή διαδικασία, υπό τον έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

Τέταρτον, να δεσμευτεί η Κυβέρνηση για την παροχή όλων των αναγκαίων μέσων και πόρων που χρειάζεται η ΕΑΒ, για να ανταπεξέλθει στο έργο της. Αυτό είναι καθοριστικό σημείο. Γιατί από τις αναφορές της διοίκησης και του σωματείου των εργαζομένων στην επιτροπή προέκυψε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.

Πέραν των παραπάνω, στο παρόν σχέδιο νόμου η Κυβέρνηση ανακάτεψε τα ήσσονος σημασίας θέματα με τα μεγάλα. Όσον αφορά το άρθρο 4, συμφωνούμε ότι υπάρχει ανάγκη κάλυψης των έκτακτων οικονομικών αναγκών των στρατιωτικών νοσοκομείων και κυρίως του «ΝΙΜΙΤΣ» λόγω εξωσυμβατικών συμβάσεων και προμηθειών.

Ξέρετε, όμως, ότι οι εξωσυμβατικές συμβάσεις και προμήθειες είναι αυτές που διογκώνουν τη σπατάλη και αυτές που δεν ελέγχονται και επομένως υπάρχουν και σκοτεινές πλευρές.

Ωστόσο οι προμήθειες, λοιπόν, των νοσοκομείων θα πρέπει να γίνονται για αυτόν τον λόγο με ανοικτούς διαγωνισμούς και να περιοριστούν στο ελάχιστο οι εξωσυμβατικές προμήθειες, οι οποίες βέβαια θα πρέπει πάντα να συνοδεύονται από έρευνα αγοράς. Το Υπουργείο οφείλει να ενεργοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στα άρθρα 5 και 6, παρότι οι διατάξεις τους κρίνονται εξαιρετικά σημαντικές δεδομένου ότι επιλύουν σοβαρά θέματα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, το Υπουργείο ασχολείται με αυτά τα ζητήματα με τρόπο άδικο και αποσπασματικό μη συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ανύψωση του ηθικού των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Έτσι, θέματα σταδιοδρομικής φύσης, όπως και άλλα, που δεν σχετίζονται άμεσα με τις υπό διαβούλευση ρυθμίσεις απαιτούν εμβριθή μελέτη και επεξεργασία και πρέπει να αξιολογηθούν σε μελλοντική συνολική νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν είναι δυνατόν να προωθούνται κατά περίπτωση διατάξεις για να ρυθμίσουν αποσπασματικά προβλήματα συγκεκριμένων ομάδων προσωπικού.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, μέσω σχετικών άρθρων ασχολείστε με σοβαρά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων με τρόπο που δεν ενισχύει την ίση μεταχείριση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Το έπραξε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το συνεχίζετε και εσείς. Πώς, λοιπόν, να στηριχθεί το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων όταν το προσωπικό δεν αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένα, αντικειμενικά, διαφανή και δίκαια κριτήρια με γνώμονα την προσφορά του ενός εκάστου στο έργο των Ενόπλων Δυνάμεων;

Μέλημά σας, κύριε Υπουργέ, πρέπει να αποτελέσει η εξέταση των αναγκών του προσωπικού στο σύνολό του, στρατιωτικού και πολιτικού, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Απαιτείται να προβείτε σε εξέταση και σύνταξη μελέτης που θα εξετάζονται όλες οι κατηγορίες προσωπικού με διαφανή και αντικειμενικό τρόπο. Πρέπει επιτέλους να επιλυθούν χρονίζοντα προβλήματα και σοβαρά εθνικής σημασίας θέματα καθοριστικής σημασίας για το έμψυχο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων υπό το πρίσμα της αντικειμενικότητας, δικαιοσύνης, ενιαίας αρχής, αξιοποίησης, αξιολόγησης, ανταμοιβής και επιβράβευσης για να στηρίζονται πραγματικά οι Ένοπλες Δυνάμεις στα άξια στελέχη που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ως προς το άρθρο 7, καλό είναι να αποφεύγει η Κυβέρνηση να καταθέτει νομοθετικές ρυθμίσεις κάνοντας χρήση copy paste προγενέστερων ρυθμίσεων. Η πώληση των οικοπέδων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων που χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για το άρθρο 7 έχει γίνει ήδη από το 2017. Το 2013 ψηφίστηκε το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΑΣ το οποίο φαίνεται, όμως, να έχει ξεχαστεί. Αν θέλουμε να έχουμε βιώσιμα τα ΕΑΣ, δεν μπορούμε να λειτουργούμε με χρονικές παρατάσεις.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, ως βασικός πυλώνας σταθερότητας με το άψυχο, αλλά και το έμψυχο δυναμικό απαιτείται στο πλαίσιο της άμυνας και της ασφάλειας να είναι έτοιμες για ανάληψη της κάθε είδους δράσης για τη διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας. Προσδίδοντας στις Ένοπλες Δυνάμεις την απαιτούμενη προστιθέμενη αξία, ενισχύουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Σας ευχαριστώ.

Διαβάστηκε 1428 φορές

Πολυμέσα

Επικοινωνήστε με τον Γιώργο

"Ημουν, είμαι και θα είμαι εδώ για τα προβλήματα του τόπου"
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
21ης Ιουνίου 141
Κιλκίς, ΤΚ. 61100
Τηλ. 23410 27959 , 23410 27862
Fax 23410 28633
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Μητροπόλεως 1, γραφείο 612
Αθήνα, ΤΚ. 10557
Τηλ. 210 3214421
Fax 210 3709679
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2021 Γιώργος Φραγγίδης - Βουλευτής Νομού Κιλκίς. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.