Κυριακή, 06 Νοεμβρίου 2022 20:20

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΓΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

1.Το νέο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για το δημόσιο σύστημα υγείας λέγεται πως μας πηγαίνει πίσω στην εποχή προ του ΕΣΥ. Είναι ακριβές ή σχήμα λόγου; Τι επιπτώσεις θεωρείτε πως θα έχει;

 

Αν τελικά το νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση, κατατεθεί ως έχει στη Βουλή,  τροποποιεί τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών και αλλάζει τη θεμελιώδη φιλοσοφία του ΕΣΥ, το οποίο μέχρι τώρα παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στους πολίτες.

Οι επιπτώσεις θα είναι πολυεπίπεδες. Το δημόσιο σύστημα υγείας, ο στυλοβάτης της υγείας των πολιτών, παραμένει αποδυναμωμένο και ανοχύρωτο απέναντι σε κάθε υγειονομική απειλή. Οι κοινωνικές ανισότητες και η ιδιωτική δαπάνη στην υγεία θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Η ταλαιπωρία των πολιτών επίσης.

2. Η κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία (θεμέλια αρχή του ΕΣΥ) πού αποσκοπεί; Ποιον θα πλήξει κυρίως, τον γιατρό/νοσηλευτή ή τον ασθενή, και γιατί;

Η κυβέρνηση με μια εμβαλωματική λύση, που μάλιστα δεν αφορά όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ, αποπειράται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης σε σχέση με τις αμοιβές των γιατρών. Αντί να δώσει μισθολογικά και άλλα κίνητρα, ωθεί τους γιατρούς του ΕΣΥ σε επιπλέον εργασία στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να συμπληρώσουν το ανεπαρκές εισόδημά τους. 

Αφ’ ετέρου, με την κατάλυση των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, η κυβέρνηση εφαρμόζει στην πράξη την φιλελεύθερη φιλοσοφία της για ιδιωτικοποίηση του χώρου της υγείας.  Όφελος θα έχουν και τα μεγάλα ιδιωτικά funds, που κατέχουν την πλειονότητα των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και νοσοκομείων.

Θα πληγεί κυρίως ο ασθενής, αφού το ΕΣΥ παραμένει σε κατάσταση οριακής λειτουργίας, χωρίς ενίσχυση και υποστελεχωμένο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες λίστες αναμονής σε χειρουργεία και τακτικά ραντεβού και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας να είναι υποβαθμισμένη. Οι πολίτες θα  αναγκάζονται να  βάλουν το χέρι στην τσέπη είτε για να χειρουργηθούν ιδιωτικά είτε ακόμη και στα απογευματινά χειρουργεία του ΕΣΥ, τα οποία είναι επίσης με αμοιβή.

3. Πώς σχολιάζετε το άρθρο 7 που επιτρέπει στον εκάστοτε υπουργό - και στους διοικητές που αυτός διορίζει - να προκηρύσσει κατά το δοκούν θέσεις γιατρών μερικής απασχόλησης στα δημόσια νοσοκομεία που θα τις καταλαμβάνουν ιδιώτες γιατροί που ταυτόχρονα θα έχουν συνεργασία με ιδιωτικές κλινικές; 

Η θέση μας είναι ότι η κάλυψη των αναγκών από ιδιώτες γιατρούς θα πρέπει να γίνεται μόνο στις άγονες και προβληματικές περιοχές, όταν οι προκηρύξεις αποβαίνουν άγονες κατ’ επανάληψη και αφού προηγουμένως έχουν θεσπιστεί ουσιαστικά κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών. Η  πλήρωση των θέσεων πρέπει να γίνεται με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες.

4. Πώς σχολιάζετε το άρθρο 10 που προβλέπει ότι επίσης κατά το δοκούν, σύμφωνα με τις επιθυμίες του εκάστοτε υπουργού, γιατροί του ΕΣΥ θα μπορούν να λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο ή να συνεργάζονται με ιδιωτικές κλινικές; Τι σημαίνει για έναν γιατρό να κάνει τις εφημερίες του, να συμμετέχει στην ολοήμερη λειτουργία του δημόσιου νοσοκομείου και στο... περίσσευμα του χρόνου του να δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα;

Είμαστε αντίθετοι με την ιδιωτική εργασία των γιατρών του ΕΣΥ. Υποστηρίζουμε όμως την ενδυνάμωση των δημοσίων δομών υγείας, τη διαμόρφωση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και ικανοποιητικών αμοιβών (όχι προσχηματική αύξηση μισθού, όπως το 10% της κυβέρνηση της ΝΔ), καθώς και την παροχή πολλαπλών κινήτρων όπως επιστημονικών, επαγγελματικών, οικογενειακών, που θα ικανοποιήσουν ηθικά και οικονομικά τους γιατρούς και θα κάνουν το ΕΣΥ ελκυστικό.

Ο γιατρός κρατά στα χέρια του την υγεία και τη ζωή άλλων ανθρώπων. Το έργο του είναι στρεσσογόνο και κοπιαστικό σε επίπεδο φυσικό, ψυχικό και πνευματικό. Απαιτεί ηρεμία, ευεξία, επαρκή ανάπαυση, συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση, γιατί η ιατρική είναι δυναμική επιστήμη. Πώς μπορεί να εξασφαλιστούν αυτά, όταν ο γιατρός κάνει και την πρωινή του βάρδια και τα απογευματινά του ιατρεία στο νοσοκομείο και τις προβλεπόμενες εφημερίες και το ιδιωτικό ιατρείο; Υπάρχει χρόνος ξεκούρασης, ενημέρωσης, οικογενειακής – προσωπικής ζωής; Αυξάνεται η  πιθανότητα ιατρικών λαθών και διασαλεύεται η ασφάλεια των ασθενών.

5. Πώς σχολιάζετε τα άρθρα 11 και 12 σύμφωνα με τα οποία ο εκάστοτε υπουργός θα έχει πλήρη έλεγχο κομματικοκεντρικού ρουσφετολογικού τύπου σε θέσεις επιστημονικών υπευθύνων, δηλαδή γιατρών με καθήκοντα συντονιστή διευθυντή, σε όλες τις κλινικές και σε όλα τα εργαστήρια των νοσοκομείων του ΕΣΥ από άκρη σε άκρη της χώρας;

 

Ο χώρος της υγείας είναι εξαιρετικά νευραλγικός για να αφεθεί στα χέρια των ημετέρων και όχι των αξιοτέρων. Πρόκειται για μια προσπάθεια εγκαθίδρυσης κομματικού κράτους στην υγεία. Είμαστε αντίθετοι σε τέτοιου είδους κομματικές-πελατειακές λογικές. Σ’ αυτό το πνεύμα, εξάλλου, κινείται και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για  αξιοκρατική ανάδειξη διοικητών νοσοκομείων.

6. Τι προτίθεστε να πράξετε ως αντιπολίτευση γι' αυτό το νομοσχέδιο; 

 

Θα πρέπει να δούμε πρώτα με ποια μορφή θα κατατεθεί τελικά το νομοσχέδιο στη Βουλή. Για το ΠΑΣΟΚ είναι καθοριστικής σημασίας η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών, με προϋπόθεση την ενίσχυση των δομών και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε όλα τα επίπεδα. Το ΕΣΥ πρέπει να συνεχίσει να παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες και να αποκλείονται φαινόμενα συναλλαγής ανάμεσα σε γιατρό και ασθενή.

7. Εάν εσείς φέρνατε ένα νομοσχέδιο για το δημόσιο σύστημα υγείας, ποιες προτεραιότητες θα θέτατε, τι θα θέλατε να θεσπίσετε για την αναστήλωση του ΕΣΥ; 

Στόχος των προτάσεών μας για την Υγεία, είναι η αναγέννηση του ΕΣΥ, μέσα από μεταρρυθμίσεις που θα προστατεύουν το δημόσιο χαρακτήρα του και θα το προετοιμάζουν, ώστε να απαντά στις προκλήσεις των επόμενων γενεών. Κοινή συνισταμένη των προτάσεών μας είναι η ουσιαστική αναβάθμιση του ΕΣΥ, για να μπορεί να υπηρετεί τους πολίτες. Αυτό περνάει καταρχήν μέσα από τη χαρτογράφηση των υγειονομικών αναγκών.

Στοχεύουμε σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας ευέλικτο, αποτελεσματικό και πρωτοπόρο, το οποίο να λειτουργεί ως μηχανισμός μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων και να μην ευνοεί τη διαιώνισή τους.

Ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος:

https://www.efsyn.gr/ellada/ygeia/365889_katapsifizoyn-tin-katedafisi-toy-esy

Διαβάστηκε 949 φορές
"Ακολουθήστε με για να είστε πάντα ενημερωμένοι για το έργο μου"

YouTubeR Error. For more information about error turn on debug mode in the plugin settings.

Επικοινωνήστε με τον Γιώργο

"Ημουν, είμαι και θα είμαι εδώ για τα προβλήματα του τόπου"
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
21ης Ιουνίου 141
Κιλκίς, ΤΚ. 61100
Τηλ. 23410 27959 , 23410 27862
Fax 23410 28633
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Μητροπόλεως 1, γραφείο 612
Αθήνα, ΤΚ. 10557
Τηλ. 210 3214421
Fax 210 3709679
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2021 Γιώργος Φραγγίδης - Βουλευτής Νομού Κιλκίς. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.