1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Τετάρτη, 15 Απρίλιος 2020 11:48

Ερώτηση Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια

 

b5
Αθήνα, 14 Απριλίου 2020

Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια

Θέμα: Επαναφορά της έγκρισης λειτουργίας του καρδιολογικού τμήματος του Γ. Νοσοκομείου Θεσ/νίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ως κέντρο εμφύτευσης διαδερμικά βιολογικών βαλβίδων στην αορτή

Με το ΦΕΚ 1234/Β/9-4-2020 αναστάλθηκε η λειτουργία των κέντρων εμφύτευσης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές της χώρας, μεταξύ των οποίων και του κέντρου που λειτουργούσε στο καρδιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ/νίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» με την αιτιολογία ότι δεν πληρούνταν τα κριτήρια αξιολόγησής τους, με βάση τα στοιχεία δραστηριότητας που απεστάλησαν στην Εθνική Βάση Δεδομένων, για το πρώτο και δεύτερο έτος λειτουργίας των ανωτέρω κέντρων.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη έκπληξη στην επιστημονική ομάδα που στελεχώνει το εν λόγω κέντρο, καθώς το ιατρικό προσωπικό θεωρεί ότι συνολικά στους μήνες λειτουργίας του έχουν υπερκαλυφθεί οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της λειτουργίας του.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα εμφύτευσης TAVIξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και μέχρι σήμερα έχουν γίνει εμφυτεύσεις σε 44 ασθενείς με απόλυτη επιτυχία και μηδενική θνητότητα κατά την περιεπεμβατική περίοδο, παρά τις δυσκολίες που μεσολάβησαν και επιβράδυναν το έργο της επιστημονικής ομάδας και οι οποίες ήταν οι εξής:

$1·         Η καθυστέρηση στην έναρξη του προγράμμματος το 2017 λόγω των διαδικασιών που χρειάζονταν να γίνουν μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ αδειοδότησης ώστε να μπορέσει να γίνει εφικτή η προμήθεια των απαραίτητων υλικών

$1·         Το γεγονός ότι η έναρξη του προγράμματος συνέπεσε με το τελευταίο τρίμηνο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, οπότε και είχαν εξαντληθεί οι προβλεπόμενοι πόροι, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται εμφυτεύσεις μόνο σε ασθενείς που βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση

$1·         Το πρόβλημα της χρηματοδότησης και του προϋπολογισμού του νοσοκομείου που είναι υπαρκτό μέχρι σήμερα και οδηγεί σε έναν αργό ρυθμό υποβολής υποψηφίων ασθενών προς εμφύτευση προς την αρμόδια Επιτροπή και αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τρίμηνο του εκάστοτε οικονομικού έτους

$1·         Η παλαιότητα του στεφανιογράφου του τμήματος 2003, ο οποίος ενδεικτικά ήταν 30 μέρες εκτός λειτουργίας το 2018 και 2 μήνες το 2019 και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης νέου μέσω ΕΣΠΑ.

Δεδομένου ότι στην αξιολόγηση του κέντρου πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για να καθιερωθεί μία συνεχής ροή ασθενών σε μία νέα υπηρεσία χρειάζεται χρόνο ώστε να γίνει γνωστό αυτό στην κοινότητα και αυτό φαίνεται από τον ρυθμό αύξησης των ασθενών στα δύο χρόνια λειτουργίας του κέντρου

Δεδομένου ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ασθένων με εγκρίσεις που έχουν αποσταλλεί ήδη από την αρμόδια επιτροπή και οι οποίοι κινδυνεύουν εν τέλει να μείνουν χωρίς θεραπεία

Δεδομένου ότι μαζί με την αναστολή λειτουργίας του εν λόγω κέντρου έχει ανασταλλεί η λειτουργία και άλλων αντίστοιχων κέντρων της Βόρειας Ελλάδας με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας να μείνει χωρίς κανένα δημόσιο κέντρο εμφύτευσης (Ε.Σ.Υ.) και με μόνη διέξοδό του τη μετακίνηση στην Αθήνα με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγειονομική και οικονομική του επιβάρυνση.

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο που με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες θα διευρυνθεί ο αριθμός των ασθενών που δικαιούνται να λάβουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα αφορά δηλαδή και ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου και όχι μόνο υψηλού, όπως γινόταν μέχρι σήμερα στη χώρα μας

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

1-Για ποιο λόγο προχωρήσατε στην απόφαση αναστολής της λειτουργίας του κέντρου εμφύτευσης διαδερμικά βιολογικών βαλβίδων στην αορτή που λειτουργεί στο καρδιολογικό τμήμα του Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», καθώς και άλλων αντίστοιχων κέντρων που λειτουργούσαν στη Β. Ελλάδα;

2- Είναι στις προθέσεις σας η άμεση ανάκληση της απόφασης αναστολής της λειτουργίας του κέντρου εμφύτευσης διαδερμικά βιολογικών βαλβίδων στην αορτή που λειτουργεί στο καρδιολογικό τμήμα του Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» τη στιγμή μάλιστα που εκκρεμεί μεγάλος αριθμός ασθενών με εγκρίσεις από την αρμόδια επιτροπή για λήψη της εν λόγω θεραπείας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Αρβανιτίδης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Γιώργος Φραγγίδης